D-FIT Việt Nam chuyên tư vấn & cung cấp các sản phẩm, giải pháp bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ chủ động.
D-FIT Việt Nam là Nhà phân phối chính thức dịch vụ giải mã gen Genetica tại thị trường Việt Nam.

HỆ THỐNG ĐẠI LÝ TẠI CÁC TỈNH/THÀNH PHỐ VIỆT NAM